لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین دیدار صدراعظم هند در دوازده سال اخیر از پاکستان


ملاقات مودی با شریف

این نخستین دیدار صدراعظم هند از پاکستان در دوازده سال اخیر بود.

اعزاز احمد چوهدری، وزیرخارجۀ پاکستان که در نشست کوتاه میان دو رهبر شرکت داشت، ملاقات آقای مودی و شریف را "مثبت" خوانده و گفت که در "یک فضای صمیمی" برگزار شد.

آقای چوهدری گفت که صدراعظم هند صبح روز جمعه طی تماس تلیفونی با همتای پاکستانی اش اظهار داشته که "تمایل" دارد دیدار "حسن نیت" از پاکستان داشته باشد.

به گفتۀ وزیرخارجۀ پاکستان، نوازشریف صدراعظم آن کشور نیز از پیشنهاد همتای هندی اش استقبال کرده آن را گام مهم و مثمری در راه نزدیکی دو کشور رقیب خواند.

وی گفت که دو رهبر توافق کردند تا آغاز مذاکرات دوجانبه را ادامه داده و ارتباطات دوطرف را افزایش بخشیده و یکجا باهم کار کنند تا روابط خوب و حسنه میان دو کشور همسایه ایجاد شود.
آقای مودی، پیش از سفر به پاکستان، در سخنرانی صبح روز جمعۀ خود در تعمیر پارلمان تازه افتتاح شده توسط رئیس جمهور غنی و صدراعظم هند، خواهان همکاری های بیشتر و بزرگتر منطقه یی شد تا کمک کند أفغانستان از مشکلات و آزمون های امنیتی و اقتصادی بیرون شود.

آقای مودی گفت که زمانیکه أفغانستان به پناهگاه صلح و سکوی مفکوره ها، تجارت، انرژی و سرمایه گذاری درمنطقه مبدل شود، ما نیز یکجا با افغانها آن را بیشتر رونق می دهیم. به همین دلیل امیدوارم پاکستان به یک پل اتصال کننده میان جنوب آسیا و أفغانستان و فراتر از آن مبدل شود.

صدراعظم هند ابراز امیدواری کرد که به زودی روزی برسد "تا انرژی آسیای مرکزی صلح و رفاه را در منطقۀ ما نیرومند ساخته" و تقویت بخشد.

به گونۀ گسترده طوری پنداشته می شود که أفغانستان به میدان جنگ نیابتی میان هند و پاکستان، دو رقیب سرسخت همسایه مبدل شده است. اسلام آباد همواره این ادعا ها را رد می کند و مودی نیز در سخنرانی روز جمعۀ خود به قانونگذاران أفغان در کابل، تلاش کرد آن هراس ایجاد شده از آن بابت را دور سازد.

وی گفت که شما می دانید که هند برای رقابت اینجا نیامده بلکه برای همکاری آمده تا تهداب آینده را بگذارد. ما اینجا استیم تا زندگی و حیات را دوباره احیا کنیم نه اینکه آتش جنگ را شعله ور ساخته و یک کشور را تخریب کنیم.

اما مارین واینباون، از انستیتوت شرق میانه در واشنگتن دی سی می گوید، آقای مودی باید برای مقامات پاکستانی تفهیم کند که نقش آنان در أفغانستان تخریبی نبوده و حضور آنان را به مثابۀ دخالت در أمور روابط میان أفغانستان و پاکستان تلقی نکنند، در آنصورت بدون شک اسلام آباد از حضور دهلی در کابل استقبال می کند.

آقای واین باون، سفر از پیش اعلام ناشدۀ رهبر هند را به پاکستان "نویدبخش" خوانده می گوید که منطقه به بهبود روابط میان این دوکشور شدیداً نیاز دارد چرا که به باور آقای واین باوم، در پاکستان باور ها به این شده بود که مودی یک شخصیت ضد اسلامی است و این اقدام مودی، طرز تفکرات را تغیر می دهد.

این کارشناس أمور آسیای جنوبی می گوید، ایالات متحده تداوم این گونه مذاکرات میان پاکستان و هند را تشویق خواهد کرد و بهبودی روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید، به باور واین باون در راستای مشکل مشترک منطقه و جهان در جنگ علیه دهشت افگنی، ممد واقع می شود.

برگردان :قدیر مشرف

XS
SM
MD
LG