لینک های دسترسی

دومین موزیم عدالت انتقالی در افغانستان افتتاح گردید


دومین موزیم عدالت انتقالی در افغانستان افتتاح گردید

سیما ثمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح دومین موزیم عدالت انتقالی در افغانستان اشترک کرد.

این موزیم به تعقیب ایجاد اولین موزیم عدالت انتقالی در مزار شریف، توسط دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات راه اندازی شده است.

موزیم حاوی شماری عکس از قربانیان جنگ های سی ساله، خانه های تخریب شده بر اثر جنگ و مقداری تکه پاره های سلاح های تخریب شده است که به معرض نمایش گذاشته شده است.

سیماثمر می گوید ایجاد موزیم عدالت انتقالی از چندین جهت هایز اهمیت است.

این موزیم در حالی افتتاح می شود که طی 8 سال گذشته ، همواره مطرح کردن مسله عدالت انتقالی از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهانه ای بوده است برای بحث و جدل های فراوان، عده ای از رهبران جهادی سابق بارها کمیسیون مستقل حقوق بشر را متهم کرده اند که مقوله عدالت انتقالی را همچون یک حربه سیاسی علیه تعدادی از کسانی که به گفته این رهبران، شخصیت های ملی هستند ،استفاده کرده است.

سیما ثمر این ادعا را رد می کند.

داکتر همایون عزیزی رییس دوراول شوراهای ولایتی هرات عقیده دارد که افتتاح چنین موزیم ها به تسریع روند دادخواهی قربانیان کمک می کند.

واین درحالیست که مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند تا اکنون نیز موانع متعددی بر سراجرای برنامه دادخواهی قربانیان جنگ های 30 ساله در افغانستان وجود دارد که موجب به تعویق افتادن این برنامه شده است.

این موزیم به طور دایم در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقیم هرات گشوده است و مردم می توانند از آن بازدید به عمل آورند.

XS
SM
MD
LG