لینک های دسترسی

Breaking News

حضور کم رنگ زنان در ادارات دولتی ولایت هرات


گلثوم صدیقی مسئول بنیاد زنان حقوق دان در ولایت هرات

این روز ها به هر ادارۀ دولتی كه وارد شوید با یك موضوع روبرو میشوید و آن نقش كمرنگ زنان در پست ها و ادارات دولتی است.

این معضله حتی به اداراتی كه مربوط به امور زنان میباشد نیز سرایت نموده است.

گلثوم صدیقی مسئول بنیاد زنان حقوق دان در ولایت هرات میگوید با آنکه قانون اساسی افغانستان حقوق یكسان برای زن و مرد در نظر گرفته اما هنوز هم قاعده مرد سالاری پا برجاست.

"در قانون اساسی یا قوانین مطبوع افغانستان ما هیچ نوع محدودیتی برای زن و مرد نداریم و آنها میتوانند از ریاست جمهوری تا پست های پایینتر کاندید شوند و لیاقت و شایستگی خود را نشان داده و در پست ها موظف شوند. اما چون در جامعۀ افغانی ما همیشه قدرت فزیکی برای ریاست ها مطرح بوده، زنان همیشه به گونۀ سمبل بوده اند."

حاجی عبدالسلام نمایندۀ كمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غرب افغانستان
حاجی عبدالسلام نمایندۀ كمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غرب افغانستان

حاجی عبدالسلام نمایندۀ كمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غرب افغانستان نیز این مسئله را كه جامعه افغانی یك جامعه مرد سالار است، قبول میکند.

اما وی میگوید قانون برای مرد و زن یكسان است.

"جامعه افغانستان مرد سالار است از لحاظ فرهنگی ما مشکلات زیادی را برای استخدام و حتی بیرون شدن خانم ها از خانه داریم و این مسئله جدیدی نیست اما در همه حال قانون زن و مرد را مساوی قرار میدهد. ما معیارهایی را که برای استخدام در پست های عالی رتبه و پایین رتبه دولتی داریم یکسان میباشد و در آنجا کلمه ای از مرد و زن برده نشده است."

خانم صدیقی در ادامه دلیل نقش کمرنگ زنان در پست های دولتی را چنین بیان میکند.

" دلایل مختلفی در این میان نهفته است یکی اینکه افرادی که در راس ولایت هرات میباشند به وظایف خود بلدیت ندارند و یا علاقمند به این موضوع نیستند که خانم ها نقش فعال در پست های دولتی داشته باشند. به دلیل ملحوظات فرهنگی،عرفی و یا اجتماعی که ما داریم. دلیلی دیگر اینکه صلاحیت ها و مکلفیت های زنان در این راستا را به رسمیت نمیشناسند و فکر میکنند که خانم ها نمیتوانند یک ریاست را به پیش ببرند. من فکر میکنم وقتی یک زن توانایی اداره یک خانواده را دارد پس میتواند گرداننده گی یک اداره را نیز عهده دار باشد."

از سوی دیگر حاجی عبدالسلام میگوید با اینکه پست های دولتی بر اساس لیاقت و درایت یك شخص تفویض میشود اما در قسمت خانم ها سهولت هایی از جانب دولت مد نظر گرفته شده است.

"پست های دولتی مطابق استعداد ، کفایت و شایستگی افراد برایشان سپرده میشود اما کمیسیون اصلاحات اداری برای خانم ها پالیسی متفاوت استفاده میکند به این معنا که در یک پست اگر یک مرد و یک زن کاندید باشند و هر دو نمره مساوی را بدست آورند ما اولویت را به خانم ها میدهیم تا زمینه کار برای خانم ها در ادارات دولتی بیشتر فراهم شود."

باید به خاطر داشت که حضور زنان در عرصه های مختلف افغانستان نسبت به یک دهه اخیر بهبود قابل توجهی یافته است، اما با آنهم نیازمند كار بیشتر است.

XS
SM
MD
LG