لینک های دسترسی

بحث روی پوشیدن بوت کری بلند توسط زنان بریتانوی در پارلمان بریتانیا


بوت کری بلند ۱۵۰ هزار امضا کار داشت تا در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار بگیرد

در یک بحث در مورد پوشیدن بوت های کری بلند که بالاخره به پارلمان بریتانیا کشیده شد، قانونگزاران روز دوشنبه به کارفرمایان گفتند تا بحیث بخشی از رهنمود پوشیدن لباس، از مجبور ساختن زنان برای پوشیدن بوت های کری بلند حذر نمایند.

به جواب اعتراض کارمند یک موسسه که از پوشیدن بوت هموار در محل کار استفاده مینمود و لی به همین دلیل برکنار شده بود، اعضای پارلمان بریتانیا روی ممنوع ساختن استفاده از بوت های کری بلند در محلات کار بحث جدی براه انداختند.

بحث پارلمان درین مورد غیر التزامی بوده اما حکومت وعده سپرد تا علیۀ مقررات بوت های کری بلند، رهنمود آرایش و سایر مقررات که در مورد پوشیدن لباس زنان است و نه مردان، اقدام نماید.

تقاضا در مورد بحث روی بوت کری بلند توسط نیکولا تورپ از طریق رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. وی توانست بیش از ۱۵۰ هزار امضا جمع آوری نماید تا این موضوع بتواند در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار بگیرد.

حکومت بریتاینا میگوید قانون، تبعیض را درمقابل زنان منع مینماید اما یک گزارش کمیسیون "زن و مساوات" پارلمان آنکشور حاکیست که هنوز هم، بخصوص در صنعت توریزم مشکل وجود دارد. این گزارش همچنان مینویسد که صد ها زن بخاطر پوشیدن بوت های کری بلند در محل کار شکایت کرده اند که کسی نشنیده است.

گزارش: اسوشیتد پرس

برگردان: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG