لینک های دسترسی

Breaking News

کنترول مرض ایدز، دستاورد تازه در مبارزه علیه این مرض


برای تشخیص هر چه زود تر ویروس اچ ای وی ایدز آزمایشات ضروریست

کنفرانس بین المللی مبارزه با ایدز سال ٢٠١٦ که در شهر دوربان افریقای جنوبی برگزار شد، با کنفرانس شانزده سال پیش، تفاوت عظیمی داشت. اکنون جهان در کنترول ایدز، به موفقیت بزرگی دست یافته است.

قبلا کودکان مصاب به ایدز هلاک میشدند. اما حال کودکان که حتی از مادران مبتلا به ایدز نیز متولد میشوند، می توانند عاری ازین ویروس زندگی کنند.

تایلند امسال، پدیدۀ انتقال ویروس اچ آی وی را از مادر به نوزاد کاملاً محو کرد و سایر کشور ها مثل هایتی در حال زدایش سرایت اچ ای وی به نوزاد است.

ریچل سترک، از انستیتیوت ملی صحت میگوید که یکی از بزرگترین موفقیت ها در تحقیقات ایچ آی وی، جلوگیری از انتقال ویروس عامل ایدز از مادر به طفل است.

اما هنوز هم در کشور های با درآمد متوسط، سالانه ١٥٠ هزار کودک به اچ آی وی مبتلا می گردند. دسترسی به کلینک ها به دلیل مسافه دور و همچنان دسترسی به ادویه و تطبیق ان دشوار است .

پژوهشگران در انستیتیوت ملی صحت، روش سهل تری را برای سلامتی زنان جستجو می کنند. ریچل سترک میگوید که یکی از موارد تحت مطالعه را که انان تمویل کرده اند، بررسی موثریت گردهمائی مریضان برای تداوی و آزمایش ها در کلیسا، به عوض کلینیک است.

پژوهشگران دریافتند که سایر روش ها میتواند موثر باشد. چنانچه تداوی مردان می تواند به زنان نیز کمک برساند تا آنها معالجه شوند.

از سوی دیگر داکترتام فریدن از مرکز کنترول امراض میگوید که نخست باید مطمین شد تا بسته های دارای دوا و وسایط مربوط به ان بادی در وقت مناسب به بیماران داده شود. ثانیاً، آنها باید سیستم مناسب صحی برای ولادت و مراقبت های ولادی را نیز در اختیار داشته باشند.در قدم سوم از این پلان باید حمایت سیاسی و دوامدار صورت گیرد.

ابزاری که سرایت بیماری ایدز را از مادر به طفل توقف میدهد، وجود دارد؛ ولی مشکل به کار افگندن این ابزار و ایجاد سیستم موثر در استفاده از انست.

فعالین مبارزه با ایدز و کارمندان صحی این سکتور امیدوارند که به هدف خود به صفر ساختن رقم ابتلای کودکان به ایدز نائل ایند که اکنون حدود ١٥٠ هزار نوزاد ذکر شده است که از طریق مادران شان به ایدز مبتلا میگردند

XS
SM
MD
LG