لینک های دسترسی

جمع آوری اعانه برای قحطی زدگان افریقا


جمع آوری اعانه برای قحطی زدگان افریقا

اتحادیۀ افریقا اعلام داشته است که غرض مساعدت به میلیون ها تن از قحطی زدگان سومالیا، یک اجلاس جمع آوری اعانه را برگذار خواهد کرد.

ایراسموس وینچا، معاون منشی عمومی اتحادیۀ افریقا، به خبرنگاران گفت که سران کشورهای افریقایی، مؤسسات بین المللی و نهادهای اقتصادی منطقوی، به این منظور به روز سه شنبۀ هفتۀ آینده در ادیسه بابا، پایتخت ایتیوپیا، تشکیل جلسه خواهند داد.

مقامات برنامۀ غذایی جهان می گویند سومالیا مرکز خشکسالی در منطقه بوده اما این آفت میلیون ها نفر را در کینیا، ایتیوپیا و دیگر نقاط شاخ افریقا نیز متأثر ساخته است.

XS
SM
MD
LG