لینک های دسترسی

Breaking News

هوتل پنج ستاره امریکایی درکابل ساخته می شود


هوتل پنج ستاره امریکایی درکابل ساخته می شود

پروسه اعمار اولین هوتل "ماریات" در کابل تقریبا نهایی شده است و مقامات گفته اند که اعمار ساختمان این هوتل تا ماه جون سال آینده تکمیل و فعالیت این هوتل آغاز خواهد گردید.

عمارت این هوتل پنج طبقه در نزدیک محل سفارت ایالات متحده در کابل قرار دارد و به ارزش یکصد میلیون دالر هزینه برمی دارد.

ایکن بیری سفیر ایالات متحده امریکا، با قطع نوار کار اعمار هوتل امریکایی ماریوت را افتتاح نمود.

ایکن بیری به خبرنگاران گفت برای اولین بار یک تن از سرمایه داران امریکایی در بخش هوتل داری در افغانستان سرمایه گزاری نموده که این سرمایه گذاری باعث تشویق سرمایه گذاران سراسر جهان خواهد شد، چون سرمایه گزاران در این هوتل خود را مصؤون خواهند دید.

ایکن بیری، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به ادامه گفت "با تکمیل شدن پروژه هوتل پنج ستاره ماریوت در کابل، سرمایه گذاران سراسر جهان برای سرمایه گذاری در بخش سکتور خصوصی تشویق خواهند شد و در ضمن در این هوتل به طور مصؤون زندگی خواهند نمود.

اعمار این هوتل تعداد بیشتر از سرمایه داران امریکایی را نیز تشویق خواهد نمود و برای سرمایه گذاری در افغانستان فعلا یک موقع خوبی مساعد می باشد.

در حال حاضر در اعمار ساختمان هوتل ماریوت ۲۶۰ تن از کارگران افغان مصروف کار می باشند.

هوتل یاد شده دارای ۲۳۹ اطاق به ارزش ۱۰۰ ملیون دالر امریکایی اعمار خواهد شد.

هوتل ماریوت علاوه بر تسهیلات مدرن، اطاق های مسکونی برای رئیس جمهور، و معاون رئیس جمهور نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته سفیر امریکا، یک سال بعد، هوتل ماریوت تکمیل خواهد شد و برای یک هزار تن از افغانها زمینه کار دایمی نیز فراهم می شود.

در رستورانت هوتل ماریوت سه نوع مینو غذا درنظر گرفته شده که ازآن جمله یک نوع غذای محلی افغانی شامل خواهد بود.

کارشناسان مسایل اقتصادی، اعمار و سرمایه گذاری برای هوتل ماریوت را پر اهمیت عنوان می نمایند و می گویند سرمایه گذاری خارجی باعث ثبات افغانستان می شود.

XS
SM
MD
LG