لینک های دسترسی

Breaking News

انسداد میدان هوائی عمدۀ آیسلند از بیم آتش فشان


انسداد میدان هوائی عمدۀ آیسلند از بیم آتش فشان

مقامات هوانوردی آیسلند به روز یک شنبه گفتند، آنها میدان هوایی عمدۀ آن کشور را مسدود نموده و احتمالاً سایر میدان های هوایی را نیز از اثر آتش فشان فعال آن کشور مسدود خواهند نمود، که به روز شنبه فوران نمود.

باآنهم، دانشمندان میگویند، فوران فعلی نشاید مانند انفجار آتش فشان سال گذشته باعث اخلال سفر های هوایی در اروپا گردد.

ادارۀ هواشناسی آیسلند میگوید، آتشفشان گرمس فوتن که در قسمت تحتانی بزرگترین یخچال آیسلند قرار دارد، از روز شنبه بدینسو دود غلیظی به ارتفاع احد اقل ۱۱ کیلومتر را به هوا پرتاب میکند.

XS
SM
MD
LG