لینک های دسترسی

کمیسیون انتخابات کشته شدن امان را تقبیح کرد


IEC

کمسیون مستقل انتخابات کشته شدن امان الله امین، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت قندز را شدیدا تقبیح کرد

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن نکوهش واقعۀ امروز گفت، تا حال از سوی نهاد های امنیتی در مورد هویت حمله کنندگان، به کمیسیون انتخابات معلومات داده نشده است.

آقای نور افزود که مسئلۀ تامین امنیت کارمندان امور انتخابات، از جمله نگرانی های جدی آنها به شمار میرود.

امان الله امان مسئول دفتر ولایتی انتخابات در کندز، صبح امروز در مسیر کارش مورد حمله قرار گرفته، زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد.

در عین حال رئیس جمهور کرزی، حملۀ طالبان را که در آن رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز کشته شد، با شدید ترین الفاظ محکوم کرد و گفت، با برگزاری موفقانه انتخابات، توطیه دشمنان افغانستان خنثی و طالبان شرمسار خواهند شد.بر اساس یک خبر جداگانه، وزارت داخلۀ افغانستان، قوماندان امنیۀ ولسوالی رودات ننگرهار را به جرم سؤاستفاده و مداخله در امور انتخابات، از وظیفه سبکدوش ساخته است
XS
SM
MD
LG