لینک های دسترسی

Breaking News

تجسم ذهنی چهرۀ شریک زندگی سبب کاهش استرس می‌شود - تحقیق


بر اساس نتایج تحقیقات جدید که در پوهنتون اریزونای ایالات متحدۀ امریکا انجام شده است، تصور کردن چهرۀ همسرو یا شریک زندگی درشرایط پرتنش، همانند حضور فزیکی آنان در سلامت و کاهش استرس افراد موثر است.

زوج‌هایی که داری رابطۀ صمیمی و عاشقانه استند، حتا بدون حضور فزیکی می توانند بر کاهش استرس و بالا بردن آرامش درونی یکدیگر نقش داشته باشند.

در این پژوهش، از۱۰۲ شرکت کننده در سه گروه و هر گروه در اتاق جداگانه خواسته شد تا پاهای خود را برای مدت چهار دقیقه درون آب یخ قرار دهند.

کایل بوراسا، مدیر این تحقیق می گوید که" انجام این کار امن است امابا توجه بهحساس بودن افراد به هوای سرد می‌تواند ناخوشایند باشد".

گروه نخست همسران شان را در کنار شان داشتند و گروه دوم حق داشتند شریک زندگی و یا یک روز عاشقانۀ خوب را در ذهنشان تصور کنند و گروه سوم بدون شریک زندگی و تجسم چهره و خاطرۀ آنان این تجربه را انجام دادند.

در پایان این تجربه میزان فعالیت قلب و فشارخون افراد پیش و پس از آزمایش با هم مقایسه شد. فشار خون دو گروه اول و دوم با هم تفاوت اندکی داشت اما هیچ تفاوتی در میزان فعالیت یا تپش قلب اعضای گروه اول و دوم وجود نداشت.

آقای بوراسا می گوید بر مبنای نتایج این تحقیقتصور کردن چهرۀ شریک زندگی قبل از مصاحبۀ کاری، کارهای پر استرس مانند پرواز و یا سخنرانی در اماکن عمومی در آرامش درونی و کنترول اضطراب اهمیت زیادی دارد و باعث فعالیت سالم قلب می شود.

آقای بوراسا اضافه می کند افرادی که مجرد استند نیز می توانند به اعضای خانواده و کسانی که دوست دارند فکر کنند.

XS
SM
MD
LG