لینک های دسترسی

Breaking News

بازنگری قرضه های صندوق بین المللی پول به افغانستان


صندوق بین المللی پول پرداخت مبلغ هژده اعشاریه دو میلیون دالر را برای افغانستان منظور کرد. این اقدام به دنبال اعلان نتایج نخستین بازنگری برنامۀ جدید قرضۀ صندوق بین المللی پول برای افغانستان اتخاذ می شود.

این نهاد بین المللی خواسته است که دارایی های کابل بانک از سهم داران بانک یاد شده پس گرفته شود.

نعمت شفیق، دستیار مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت که هیچ یک از سهمداران کابل بانک قرضه های خود را به گونۀ کامل نپرداخته اند.

او گفت که برنامۀ صندوق بین المللی پول برای افغانستان به تقویت بخش مالی و ایجاد ادارۀ اقتصادی در آن کشور تمرکز خواهد کرد.

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان با ابراز خرسندی از نتایج بازنگری گفت که حکومت تلاش می کند تا برای ایجاد یک وضعیت ثابت و پاینده، روند اصلاحات را ادامه دهد.

صندوق بین المللی پول در سال 2010 در پی گزارشات فساد و مدیریت نادرست در کابل بانک برنامه های خود را برای افغانستان به تعلیق در آورد.

XS
SM
MD
LG