لینک های دسترسی

Breaking News

اعتبار مدعی ستراوس خان؟


اعتبار مدعی ستراوس خان؟

قرار بود دامینیک ستراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی وجهی روز جمعه در رابطه با قضیۀ سعی برای تجاوز جنسی، در پیشگاه یک محکمۀ نیویارک حاضر گردد.

محاکمۀ وی در حالی دنبال می یابد که اعتبار فرد مدعی علیه او، جداً مورد سؤال قرار گرفته است.

ستراوس کان چهرۀ شناخته شدۀ سیاست در فرانسه، در ماه می گذشته، به اتهام سعی برای تجاوز جنسی بر یک خدمۀ ۳۲ سالۀ هوتل در نیویارک، دستگیر گردید.

روزنامۀ نیویارک تایمز مینویسد که خدمه یی که علیه آقای کان مدعی شده، مهاجری از کشور گینه می باشد که از زمان آغاز این قضیه تا حال، مکرراً به سارنوالان دروغ گفته است. روزنامه می افزاید که در رابطه با سابقۀ این زن، نکات جدی یی بر ملا گردیده که شامل مسایل مربوط به دلایل پناهگزینی و احتمال ارتباط وی با فعالیت های جنایی مانند معاملات مواد مخدر و تطهیر پول میشود.

ستراوس کان ادعا میکند که در رابطه با اتهاماتی که این زن وارد نموده، بی گناه می باشد.

XS
SM
MD
LG