لینک های دسترسی

بسوی اروپا: سفر درتلاش زندگی بهتر


بسوی اروپا: سفر درتلاش زندگی بهتر

روزانه تقریبا ٣٠٠ مهاجر غیرقانونی از افریقا، شرق میانه و آسیا از دریای عبور میکنند که ترکیه و یونان را مجزا میسازد.

درین راه محافظین کافی وجود ندارد.صدها مهاجر سالانه درهمین راه زندگی شان را از دست میدهند.

XS
SM
MD
LG