لینک های دسترسی

موقف قانونی مهاجرین بدون سند در امریکا


immigration reform rally
با آرای ٦٧ در برابر ٢٧ در مجلس سنا و ختم بحث ها روی توظیف بیست هزار محافظ اضافی سرحدی و نصب جالی برای تحفظ یک هزار کیلومتر سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو و همچنان بهبودی تکنالوژی نظارت سرحدی، شرایط برای تصویب مصوبه اصلاحات مهاجرت در ایالات متحده میسر می گردد.

پیشنهاد اصلاحی درقانون مهاجرت برای جلب همکاری اعضای جمهوریخواهی سنا طرح شده و مقصد آن اینست تا قبل ازین که یازده ملیون مهاجر غیرقانونی که درامریکا بسر میبرند موقف قانونی پیدا کنند، باید سرحدات امریکا محفوظ گردد.

مسوده این مصوبه را باب کراکر از حزب جمهوریخواه تدوین کرده است، او میگوید برای حل مشکل سرحدات باید از این مصوبه حمایت شود. کراکرگفت قبل ازآن که کارگران بدون اسناد اقامت دایمی را در امریکا بدست بیاورند، استحکام امنیت سرحدات باید تامین میشود.

چند سناتور دیموکرات برای اقدامات تحکیم امنیت اشتیاق نشان دادند اما تعداد زیاد آنها ازآن پشتیبانی می کنند تا به این ترتیب حمایت هردو حزب برای آوردن اصلاحات جامع در مهاجرت امریکا جلب شود. اصلاحات در سیستم مهاجرت ایالات متحده دراجندای کاری رئیس جمهور اوباما مقام بلندی دارد.

چارلز شومر، سناتور دموکرات گفت که طرح مصوبه جدید شک وشبه را در مورد امنیت سرحدات از بین می برد و این دلیلی برای آوردن اصلاحات در مهاجرت می باشد. به گفته شومر هیچ کس دراین مسئله ادعا کرده نمی تواند که سرحدات کاملا مصئون شود، اما تنها تعداد کسانیکه ازآن به صورت غیرقانوین عبور خواهند کرد، بسیار محدود خواهد شد.

رای گیری روز دوشنبه نشانه امید بخشی برای تصویب اصلاحات در قانون مهاجرت امریکا باشد. هیری رید، رهبر اکثریت می گوید که او متوقع است که رای گیری نهایی تا ختم هفته جاری صورت گیرد.

با باز شدن راه در سنا، هنوز تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان که آنرا جمهوری خواهان در کنترول خویش دارند با مشکل مواجه خواهد شد چون تعداد زیادی از قانون گزاران به شدت مخالف مهاجرین بدون سند اند که می خواهند تابعیت امریکا را بدست بیاورند.
XS
SM
MD
LG