لینک های دسترسی

مردیکه دست به اعتصاب غذایی زده بود روانۀ شفاخانه شد


رهبر روحانی معروف طریقت یوگا که بعد از اعتصاب غذایی روانۀ شفاخانه شده است.

یک رهبر روحانی معروف طریقت یوگا در هند، در هفتمین روز اعتصاب غذایی اش که به منظور از بین بردن فساد اداری آغاز کرده بود، به شفاخانه بستری گردید.

سخنگوی بابا رام دیف به خبرنگارن گفت که این مرد روحانی، به هدف رفع کمبود آب بدن و ضربان ضعیف قلب اش، به روز جمعه به شفاخانه یی در شهرک دهرندن انتقال داده شد.

بابا رام دیف، از روز شنبۀ گذشته به اعتصاب دست زده و از حکومت هند میخواهد که با فساد اداری مبارزه نموده، و تمام پول های را که از طریق فساد به بانک های خارجی انتقال یافته، به خزانۀ ملت بازگرداند.

XS
SM
MD
LG