لینک های دسترسی

دیدار صدر اعظم هند از مناطق سیلاب زدۀ کشمیر


منموهن سنگ، صدر اعظم هند از مناطق سیلاب زدۀ هیمالیا دیدن نموده و برای بازسازی زیربنایی خواهان مساعدت گردید.

سیلاب ها ۱۸۹ تن را هلاک نموده، و منازل، جاده ها ، و پل ها را از بین برده است. گزارش شده است که در حدود ۴۰۰ تن تا هنوز لادرک میباشند.

آقای سنگ با قربانیان سیلاب ها در شهر لی ملاقات نمود و یک محمولۀ کمکی 27 میلیون دالری را برای منطقه اعلام کرد.

صدر اعظم هند گفت شفاخانه ها، مکاتب، برج های برق، و جاده ها قبل از فرارسیدن فصل زمستان دوباره بازسازی خواهد شد.

آن منطقه برای سیاحین خارجی محل جالبی بوده که بکرات از آن دیدن مینمایند.

XS
SM
MD
LG