لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت بیست تن به اثر فرو رفتن کشتی در هند


هلاکت بیست تن به اثر فرو رفتن کشتی در هند

مأمورین هندی نجات یافته گان کشتی را جستجو میکنند که به اثر واژگونی آن حد اقل 20 هلاک شدند.

مأمورین میگویند روز شنبه کشتی در ایالت بنگال غربی در یک دریا واژگون گردید. این کشتی حامل بیش از 100 مسافر بود.

مأمورین میگویند در حدود 50 مسافر آن نجات داده شده، به شفاخانه منتقل شده اند. تعداد زیاد تا هنوز مفقود الاثر میباشند.

مقامات میگویند گنجایش کشتی 40 مسافر بود، ولی بیش از صد تن بر آن سوار شده بود.

مأمورین میگویند اکثریت مسافرین مسلمان بودند. آنها بعد از سپری نمودن مراسم مذهبی دوباره با ایالت شان بر میگشتند.

XS
SM
MD
LG