لینک های دسترسی

هلاکت بیست تن به اثر فرو رفتن کشتی در هند


هلاکت بیست تن به اثر فرو رفتن کشتی در هند

مأمورین هندی نجات یافته گان کشتی را جستجو میکنند که به اثر واژگونی آن حد اقل 20 هلاک شدند.

مأمورین میگویند روز شنبه کشتی در ایالت بنگال غربی در یک دریا واژگون گردید. این کشتی حامل بیش از 100 مسافر بود.

مأمورین میگویند در حدود 50 مسافر آن نجات داده شده، به شفاخانه منتقل شده اند. تعداد زیاد تا هنوز مفقود الاثر میباشند.

مقامات میگویند گنجایش کشتی 40 مسافر بود، ولی بیش از صد تن بر آن سوار شده بود.

مأمورین میگویند اکثریت مسافرین مسلمان بودند. آنها بعد از سپری نمودن مراسم مذهبی دوباره با ایالت شان بر میگشتند.

XS
SM
MD
LG