لینک های دسترسی

پیشرفت های پولیس هند در تحقیق راجع به انفجار در دهلی جدید


پیشرفت های پولیس هند در تحقیق راجع به انفجار در دهلی جدید

مقامات پولیس در کشمیر تحت ادارۀ هند، امروز جمعه گفتند که آنها مردی را به ظن ارسال یک ایمیل که در آن مسئوولیت انفجار در دهلی جدید ادعا شده بود، دستگیر کرده اند. این انفجار به روز چهارشنبه، در جلو عمارت محکمۀ عالی دهلی جدید رخ داده بود که در آن حد اقل 12 تن کشته شدند.

اوایل امروز، پولیس پنج تن دیگر را نیز برای بازجویی توقیف نمودند. درین جمله، مالک یک انترنیت کلب در کشمیر و برادر وی نیز شامل است. این در حالیست که تحقیقات راجع به ادعای مسئوولیت حملۀ روز چهارشنبه، ادامه دارد.

به تعقیب انفجار در دهلی جدید، مقامات ایمیلی را که منسوب به گروه حرکت الجهاد الاسلامی بود، دریافتند. درین پیام انترنیتی هوشدار داده شده که اگر هند، حکم اعدام شخصی را که در ارتباط با حملۀ سال 2001 بر پارلمان آن کشور فسخ نکند، بر محاکم دیگر هند نیز حمله صورت خواهد گرفت.

اما از سوی دیگر، گروهی به نام مجاهدین هندی نیز به روز پنجشنبه مسؤولیت انفجار روز چهارشنبه را در یک پیام جداگانه یی که به رسانه ها ارسال گردیده، بر عهده گرفته و هوشدار داده که هفتۀ آینده بر یک مرکز خرید و فروش حمله خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG