لینک های دسترسی

Breaking News

فرهنگ در حال رشد اعانه دهی بین ثروتمندان هندی


باوجود برداشت عمومی از سخی نبودن سرمایه داران و ثروتمندان هندی برای کمک به دیگران، یک سرمایه دار آن کشور 2.3 میلیارد دالر را برای یک موسسۀ تعلیمی فراهم کرده است.
این دومین باریست که عزیز پریمجی، میلیاردر هندی به ارزش ۲،۳ میلیارد دالر اسهام خود را در شرکت فناوری (وایپرو)، که خود مالک آن است، به یک بنیاد خیریه فراهم کرده است.

این نهاد در نظر دارد پول کمک شده را در بهبود کیفیت آموزش و پرورش نهاد های آموزشی مناطق دور دست به مصرف برساند.

پریمجی در سال ۲۰۱۰ در کم و بیش دو میلیارد دالر را به این بنیاد اعانه داد. پریمجی خود بنیاگذار این نهاد خیریه می باشد.

ترغیب ثروتمندان به اعانه دهی

او نخستین هندی است که با بیل گیتس، بنیانگذار شرکت کمپیوتری مایکروسافت و وارنت بفت، تجار، دو میلیاردر امریکایی، پیوسته و برنامۀ را حمایت می کند که سرمایه داران را به کمک به موسسات خیریه ترغیب می دارد.

دیوال سنگوی، موسس یک نهاد خیریۀ مسما به "دسرا" در ممبای می گوید که موسسات خیریه را به افراد بشردوست ارتباط می دهد می گوید احساسات بشردوستانه در بین ثروتمندان هندی روبه افزایش است، اما در کشوری که فقر به یک آزمون بزرگ مبدل شده، چندان جایی را نمی گیرد.

بی اعتباری بر نهاد های خیریه

تحلیلگران می گویند که تردید ثروتمندان در اعانه دهی، بیشتر بر عدم اعتماد به نهاد های غیر انتفاعی در مصرف پول ارتباط دارد. آنان می گویند که فرهنگ بخشش در هند از قدیم وجود داشته، اما اکثر این اعانه ها به افرادی داده می شود که یا در خانه های مردم کار می کنند و یا در جوامع، و یا این که اعانه به نهاد های مذهبی پرداخت می شود.

جورج ماتیوز، عضو یک نهاد مدنی در دهلی جدید می گوید که کمک سرمایه داران در آن کشور بیشتر به حلقاتی است که از آن شناخت خوب دارند.

اما او می گوید که نسل جدید در آن کشور بیشتر علاقمند کمک های بشردوستانه اند. و بیشتر کمک ها توسط تجارت های انفرادی و کوچک صورت می گیرد.

کارشناسان می گویند که تغییر در طرز فکری و وضعیت اقتصادی در جوامع هندی شدیداً نیاز است. ظرفیت قابل توجهی برای بهبود کمک های خصوصی در هند وجود دارد زیرا آن کشور در حالیکه در جمع سریعترین رشد افراد ثروتمند قرار دارد، در سطح جهان سومین کشوری می باشد که بیشترین تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه را در خود دارد.
XS
SM
MD
LG