لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی هند برای جنگ با پاکستان و چین


لوی درستیز هند روز پنجشنبه هشدار داد که کشورش احتمالاً آمادگی بگیرد تا همزمان بر ضد چین و پاکستان در دو جبهۀ جداگانه جنگ کند.

جنرال بیپین روات، لوی درستیز هند، گفته است که چین ممکن به تلاش ها در راستای کاهش قلمرو هند ادامه می دهد—قسمیکه بیجینگ اخیراً به چنین اقدام در بن بست هیمالیا دست زد.

آقای روات این اظهارات را در یک مرکز پژوهشی موسوم به مرکز مطالعات جنگ زمینی در دهلی جدید بیان کرد.

آقای روات گفته است که هرگاه رویداد های مشابه آنچه در منطقۀ دوکلام بوتان رخ داد، ادامه یابد، چنین وقایع ممکن موجب منازعۀ بزرگتر در سرحد شمالی هند گردد.

لوی درستیز هند هشدار داد که هرگاه چنین رویداد ها رخ بدهد، پاکستان ممکن با استفاده از فرصت از سمت غرب دست به حمله بزند. روی همین دلیل، "ما باید آمادۀ منازعه در سرحدات شمالی و غربی، باشیم."

هند هفته گذشته توافق کرد تا قوای خود را از منطقه مورد مناقشه در بلندی‌های دوکلام واقع در هیمالیا جای‌که قوای چینایی به احداث سرک ها آغاز کرده‌است، خارج کند.

این بن بست که ۱۰ هفته طول کشید، طولانی‌ترین بن‌بست میان دو کشور در چند دهه بوده و رقابت استراتژیک دو کشور را افزایش داد.

آقای روات گفت که با دشمن دیرینۀ هند یعنی پاکستان روزنۀ مصالحه دیده نمی شود، زیرا نظامیان، حکومت و مردم آن کشور به این باور اند که هند می خواهد کشور آنان را پارچه پارچه کند.

هند و پاکستان در ۷۰ سال گذشته—یعنی پس از آنکه دو کشور استقلال شان را از بریتانیا به دست آوردند، سه بار بر ضد همدیگر جنگ کرده اند. در این مدت، هند و چین نیز یک بار بر ضد همدیگر درگیر جنگ شدند.

هر سه کشور—هند، چین و پاکستان—مجهز با سلاح هسته ای اند، اما آقای روات تاکید کرد داشتن سلاح هسته ای ممکن موجب جلوگیری از جنگ نشود.

به گفتۀ لوی درستیز هند "سلاح های هسته ای، سلاح های بازدارنده است. بلی چنین است. اما [باور به اینکه] این سلاح از جنگ جلوگیری می کند یا مانع جنگ بین ملت ها می گردد، در منازعۀ ما، حقیقت ندارد."

XS
SM
MD
LG