لینک های دسترسی

ختم اعتصاب غذایی یک فعال هندی


ختم اعتصاب غذایی یک فعال هندی

یک فعال اصلاح طلب هندی که اعتراض وی از فساد موجود در حکومت، موجب خشم مردم در هند گردیده بود، بعد از آن به اعتصاب غذایی خاتمه داد که پارلمان آن کشور به تقاضا های وی مبنی بر وضع قواعد سختگیرانه بر ضد فساد توافق نمود.

انا هزاری به روز یک شنبه به حامیان خود گفت که با وصف خاتمه یافتن اعتصاب غذایی، وی از مبارزۀ خویش برای ایجاد اصلاحات دست نخواهد کشید.

هزاری ٧۴ساله با وجود از دست دادن هفت کیلوگرام وزن طی اعتصاب غذایی ۱۳ روزه صحت مند به نظر رسیده و برای معاینات به شفاخانه منتقل گردید.

قانونگذاران هندی به روز شنبه یک جسلۀ خصوصی پارلمان را تشکیل داده و در آن از فیصله نامۀ پراناب مکرجی، وزیر مالیۀ هند حمایت نمودند. مکرجی در این سند خواستار ایجاد یک نهاد مستقل و دارای حیطۀ وسیع صلاحیت در امر مبارزه با فساد گردیده است تا قانونگذاران، سیستم عدلی و مقامات حکومتی را تحت تحقیق قرار دهد.

XS
SM
MD
LG