لینک های دسترسی

Breaking News

بهبودی در صحت فعال ضد فساد اداری


بهبودی در صحت فعال ضد فساد اداری

داکتران به روز دوشنبه گفتند صحت فعال اجتماعی ضد فساد اداری بعد از ختم ۱۳ روز اعتصاب غذایی در حال بهبود میباشد.

انا هزاری، که ۷۴ سال عمر دارد، اعتصاب غذایی خود را روز یکشنبه بعد از آن ختم کرد که پارلمان موافقه نمود تا بعضی از تقاضا های او را غرض وضع قوانین مقید تر علیه فساد اداری قبول کند.

داکتر آقای هزاری روز دوشنبه گفت صحت وی در حال بهبود است و سلامت وی تا ۳۰ در صد خوب تر شده است.

XS
SM
MD
LG