لینک های دسترسی

بهبودی در صحت فعال ضد فساد اداری


بهبودی در صحت فعال ضد فساد اداری

داکتران به روز دوشنبه گفتند صحت فعال اجتماعی ضد فساد اداری بعد از ختم ۱۳ روز اعتصاب غذایی در حال بهبود میباشد.

انا هزاری، که ۷۴ سال عمر دارد، اعتصاب غذایی خود را روز یکشنبه بعد از آن ختم کرد که پارلمان موافقه نمود تا بعضی از تقاضا های او را غرض وضع قوانین مقید تر علیه فساد اداری قبول کند.

داکتر آقای هزاری روز دوشنبه گفت صحت وی در حال بهبود است و سلامت وی تا ۳۰ در صد خوب تر شده است.

XS
SM
MD
LG