لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت هشتاد و نه تن در حریق یک شفاخانه در هند


صدراعظم ایالتی بنگال جنوبی در ساحۀ نزدیک به آتش سوزی نشسته است
صدراعظم ایالتی بنگال جنوبی در ساحۀ نزدیک به آتش سوزی نشسته است

آتش سوزی یی در یک شفاخانۀ شهر کلکتۀ هند، هشتاد و نه نفر را هلاک نموده است.

مقامات میگویند، این آتش سوزی صبح روز جمعه در یک شفاخانۀ شخصی به نام امری آغاز یافت.

معاون شفاخانۀ امری به رسانه ها خبر داد که در زمان وقوع حریق، حدود 160 مریض در داخل شفاخانه بودند. وی گفته است که در جمع هلاک شده گان، سه کارمند شفاخانه نیز شامل است. قابل یاد آوریست که در طول سه سال گذشته، این دومین باریست که عین شفاخانه حریق میگردد.

وزیر اعلی ایالت بنگال پروسۀ فسخ جواز این شفاخانه را آغاز کرده و وعده داده است که چگونگی واقعه را مورد تحقیق کامل قرار خواهد داد.

خانم بنرجی می گوید، " شماری از مردم میخواهند که اجساد اقارب شانرا مستقیماً از شفاخانه به دست بیاورند ، اما تمام اجساد به شفاخانۀ " اس ام کی کی " انتقال داده میشود و من از مردم میخواهم تا در انتظار گزارش های بعد از کالبد شگافی بوده و حکومت را کمک نمایند تا روند تحقیقات را ادامه داده و مجرمانی را که در عقب این حادثه قرار دارند ، مجازات نماید ."

گزارش ها می افزایند که در زمان حریق، عملۀ شفاخانه از صحنه فرار نموده است.

مقامات شفاخانۀ امری وعده کرده اند که به خانوادۀ قربانیان، غرامت پولی بپردازند.

XS
SM
MD
LG