لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات باران های موسومی هند


شمار تلفات باران های موسومی در شمال شرق هند از 60 نفر بلند رفته است.

مقامات مسوول به روز یکشنبه گفتند باران های موسومی بیشتر از 2000 خانه را زیر آب برده است. این در حالیست که آب رودخانه ها از سواحل بلند رفته است.

بیشتر از یک هفته بارش باران های سنگین در ایالت آسام سبب طغیان دریای وسیع برهماپوترا – یکی از بزرگترین رودخانه آسیا – شد.

آب رودخانه های کوچکتر نیز از سواحل خویش طغیان کردند.

وزیر زراعت ایالت آسام گفت که سیلاب ولغزش زمین 62 نفر را کشته است.

این مقام ایالاتی گفت درحدود دومیلیون نفر از این فاجعه بشری متاثر شده است.

XS
SM
MD
LG