لینک های دسترسی

صدر اعظم هند در روز آزادی هند به پاکستان هشدار داد


صدر اعظم هند در روز آزادی هند به پاکستان هشدار داد

منموهن سینگ، صدر اعظم هند بروز یکشنبه از ۶۳ مین سالگرد استقلال هند تجلیل کرد. او در ضمن هشدار داد که اگر پاکستان به تندروان دهد که از خاک پاکستان علیه هند اعمال دهشت افگنی را براه باندازند، مذاکره با آنکشور ادامه نخواهد یافت.

آقای سینگ در جریان تجلیل از روز آزادی در میدان تاریخی سرخ در دهلی جدید از شورشیان در کشمیر تحت کنترول هند تقاضا نمود تا سلاح خود را به زمین گذاشته و به مذاکره بپردازند.

جدایی طلبان مسلمان در کشمیر تحت کنترول هند دهه ها است که برای آزادی کشمیر و یا ادغام آن با پاکستان در حال جنگ هستند. سینگ گفت کشمیر "بخش کامل" هند است.

صدر اعظم هند همچنان از هندی ها خواست تا تبعیضات دینی، زبانی، طبقه یی و ایالتی را توقف دهند.

آقای سینگ از مردم هند خواست تا سنن ملی برد داری و سخاوت هند را تقویت نمایند.

XS
SM
MD
LG