لینک های دسترسی

وزیر داخلۀ هند: 'شخص حمله کننده بسیار آموزش دیده بوده است'


وزیر داخلۀ هند: 'شخص حمله کننده بسیار آموزش دیده بوده است'

وزیر داخلۀ هند می گوید، بمی که موتر سفارت اسراییل را به روز دوشنبه در دهلی جدید انفجار داد، چند ثانیه بعد از تماس با موتر انفجار کرد. این عمل نشان دهندۀ این مطلب است که حمله توسط "شخص بسیار آموزش دیدۀ" پیش برده می شد.

پالانیاپن چیدمبرم به روز سه شنبه گفت، به خاطریکه این بم زن دپلومات اسراییلی را هدف قرار داده بود، یک حملۀ دهشت افگنی شمرده شده و هند آنرا محکوم می کند.

XS
SM
MD
LG