لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد هند بر انکشافات در کشمیر


تعهد هند بر انکشافات در کشمیر

رهبران هند به انکشافات و کار های زیر بنایی در منطقۀ تحت منازعۀ کشمیر تعهد نموده اند. این منطقه شاهد بیش از دو دهه شورش گرایی بوده است.

سونیا گاندی رهبر حزب بر سراقتدار کانگرس روز دوشنبه یک پروژه اعمار پُل را افتتاح نمود. توقع میرود این پُل ۵۹۲ متری، کشمیر را با ایالات پنجاب و هیماچال پردیش وصل میکند.

مأمورین هندی میگویند این پروژه صنعت سیاحت را تقویه میکند که بخش عمدۀ درآمد در کشمیر میباشد.

ای کی انتونی وزیر دفاع هند در محفل افتتاح پل گفت ایالت جمو و کشمیر اولویت ناگسستنی برای هند می باشد.

XS
SM
MD
LG