لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا بررسی گور های دسته جمعی در کشمیر تحت ادارۀ هند


آرشیف: کشمیر تحت ادارۀ هند

یک کمیسیون حقوق بشر هند خواهان تحقیق در مورد گور های دستجمعی یی شده که در کشمیر تحت ادارۀ هند کشف شده است.

ماه گذشته، کمیسیون ایالتی حقوق بشر در جمو و کشمیر گفته بود که در نتیجۀ تحقیقات سه ساله، بیش از دو هزار جسد ناشناس در 38 محل مختلف این منطقه کشف گردید.

این کمیسیون امروز جمعه اصرار ورزید که حکومت مرکزی باید این گور های گمنام را بررسی کرده و سعی نماید تا هویت مقتولین را دریابد.

کمیسیون همچنان گفته است که حال مشغول بررسی یک ادعای گروه محلی می باشد که میگوید حدود 4000 نفر در گور های دستجمعی در ساحۀ جمو و کشمیر، دفن اند. فعالین حقوق بشر می افزایند که از سال 1989 بدینسو، حد اقل هشت هزار نفر در کشمیر تحت ادارۀ هند ناپدید شده اند.

XS
SM
MD
LG