لینک های دسترسی

مدرسه در هند تحمل مذهبی را ترویج میکند


مدرسه در هند تحمل مذهبی را ترویج میکند

برخی مدارس را در افغانستان و پاکستان متهم به بنیادگرایی مینمایند ولی در ایالت غربی بنگال در کشور هند یک مدرسه جدید ایجاد گردیده است که ارزش ها و تحمل مذهبی را ترویج میکند.

XS
SM
MD
LG