لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش نرندرا مودی برای حمایت از دختران در خانواده ها


صدراعظم هند گفت او از "عکس گرفتن با دختر" الهام گرفته است.

درنخستین ساعات نشرخطابه رادیویی نرندرا مودی صدراعظم هند که از مردم خواسته است تا تصاویر شانرا با دختران شان در هش تگ #تصویر با دختران پست کنند، هزاران پدر تصویرهای شان را در صفحات تویترنشرکردند.

رهبر هند که مشتاق رسانه های اجتماعی است اظهار خوشبینی کرد که اینکار بتواند کمپاین همگانی را در کشورش برای حمایت دختران از طریق جنبش های مردمی تقویت بخشد.

حکومت کمپاین "دخترتانرا حفظ کنید، دخترتانرا تعلیم دهید" را امسال براه انداخت تا برضد سقط جنین دختران درخانواده هایی که پسران را بردختران ترجیح میدهند مجادله صورت گیرد. سقط جنین سبب گردیده توازن جنسیتی در جامعه هند برهم بخورد و اکنون در برابر هر هزار پسر شش ساله، 914 دختر وجود دارد.

نه تنها پدران در هند به این درخواست نرندرا مودی پاسخ دادند بلکه حتی تعدادی در سویدن نیز عکس های شانرا با دختران شان به نشر سپردند.

رهبر هند درسفر اخیرش به بیجنگ دریافت که یک تصویر تا کدام اندازه می تواند موثرباشد. عکسی را که او با لی کی کیانگ صدراعظم چین گرفت سی میلیون بار دیده شد.

صدراعظم هند گفت او از "عکس گرفتن با دختر" الهام گرفته است. این عکس در قریه بی بی پور در ایالت هاریانا گرفته شده است. درین محل عدم توازن جنسیتی زیاد دیده می شود.

سونیل جگلان ملک قریه که برای بلند بردن موقف زنان درجامعه در مجادله است ابتکارعکس گرفتن با دختران را ماه گذشته براه انداخت تا برضد مفکوره مرد سالاری درجامعه هند مبارزه کند.

جگلان به صدای امریکا درجریان بازدید از قریه اش گفت که بعد از تولد دخترش در سال 2012 این مفکوره را پیدا کرد.

او می گوید وقتی در زمان تولد دخترش شیرینی توزیع می کرد، هم صنفانش و دوستان دیگرش فکر می کردند که پسرش به دنیا آمده است. آنها فکر نمی کردند که کسی با به دنیا آمدن دختر به مردم شیرینی بدهد.

جگلان می گوید نرس ها از گرفتن شیرینی ابا می ورزیدند و می گفتند که تولدی دخترخوشی را که تولدی پسر دارد، ندارد.

جگلان که پدر دو دختر است می گوید که او نمی خواهد دخترانش در چنین یک محیط بزرگ شوند. مساعی اش نتایجی در قبال داشت زیرا تناسب جنسیتی در قریه بی بی پور رو به بهبود می رود و عقاید نادرست علیه دختران در حالت تغیر می باشد.

صدراعظم مودی گفت که امید تازه یی ایجاد شده و این امید از بی بی پور نشات کرده است. این مساله به خصوص از جایی آغاز یافته است که مشکل در آن حاد می باشد.

مودی گفت هرگاه یک کمپاین حکومت توسط یک فرد و اجتماع و یا یک قریه آغاز شود در ین صورت از یک قوت خاصی برخوردار میباشد.

فعالین اجتماعی توقع می برند تا ابتکارعکس گیری با دختران تنها یک فرصت برای عکس گیری نباشد بلکه این مساعی منجر به موقفی شود که پسران از آن برخوردار اند.

XS
SM
MD
LG