لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز مجدد نمایش فلم های هندی در سینما های پاکستان


پس دو ماه منازعه میان هند و پاکستان پیرامون کشمیر که باعث توقف نمایش فلم های هندی در سینما های پاکستان و قیودات بر سینماگران پاکستانی در هند شده بود، اکنون نمایندگان سینما های عمدۀ پاکستانی میگویند که سر از فردا نمایش فلم های هندی را دوباره آغاز میکنند.

ندیم مندلیوالا، عضو انجمن نمایش فلم های سینمایی در پاکستان گفت که آغاز مجدد نمایش فلم های هندی برای رشد مالی سینما ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

اما یکی از اعضای انجمن سینما های هند گفت که نمایش فلم های هندی به ویژه فلم های کامیاب، منبع خوب درآمد برای سینما های پاکستانی محسوب میگردد، اما فلم های پاکستانی در هند، بیننده ندارد.

نخستین فلمی که امروز در سینما های پاکستانی به نمایش گذاشته میشود، فلم "فریکی علی" به هنر نمایی نوازالدین صدیقی، هنرپیشه معروف سینمای هند است.

مالکین سینمای پاکستانی به تاریخ ۳۰سمتپر سال جاری، در جریان منازعه کشمیر، در اعتراض به قیودات بر سینماگران پاکستانی در هند، نمایش فلم های هندی را در سینما های پاکستانی توقف دادند تا هماهنگی خود را با نیروهای مسلح پاکستانی نشان داده باشند.

شهروندان پاکستانی در مورد نمایش این فلم ها دیدگاه های متفاوت دارند.

جاوید اقبال یکی از دوستداران سینما در پاکستان با نمایش فلم های هندی اظهار مخالفت کرد.

او گفت:" به باور من، فلم های هندی نباید در پاکستان به نمایش گذاشته شود. منحیث یک پاکستانی وطندوست، ما باید بین دوست و دشمن تفکیک داشته باشیم. آیا فلم های هندی، محتوای ضد پاکستانی ندارد؟ سریال های هندی نیز محتوای ضد پاکستانی دارد. ما چگونه هند را دوست خود بپذیریم؟ من خواستار تحریم کامل فلم های و سریال های هندی ام."

با آنهم فلم سازان و هنرپیشه ها از تصمیم نمایش فلم های هندی استقبال کرده گفته اند که هنر مرز نمیشناسد.

سمیع سانی هنرپیشه پاکستانی نیز این تصمیم را ستود.

او گفت:" مردم به دلیل نزدیکی فرهنگی، میخواهند فلم های هندی را تماشا کنند. من از تماشای فلم های هندی شرمسار نمیشوم و نه هم باور دارم که این کار، وطندوستی مرا زیر سوال میبرد. من یک پاکستانی و یک وطندوست ام. اما بدون تردید، من و خانواده ام دوست داریم فلم های خوب، تماشا کنیم و اگر فلم های هندی باعث سرگرمی ما میشود، پس چرا نباید آنرا تماشا کنیم؟ "

جنجال ها روی این موضوع باعث شد که نمایش فلم جدید شاهرخ خان که دوستداران سینما انتظار آنرا داشتند، به سال آینده موکول شود. دراین فلم ماهیرا خان، هنرپیشۀ پاکستانی نیز نقش بازی کرده است و به همین دلیل پرودسران، فلم "رئیس" شاه رخ خان را به تاریخ ۲۵ فبروری سال آینده به نمایش خواهند گذاشت.

فلم های هندی در سال ۲۰۰۸پس از ۴۳ سال وقفه که در جریان جنگ سال ۱۹۶۵ وضع شده بود، در سینما های پاکستانی به نمایش گذاشته شد.

XS
SM
MD
LG