لینک های دسترسی

ختم بی نتیجۀ مذاکرات وزرای خارجۀ هند و پاکستان


ختم بی نتیجۀ مذاکرات وزرای خارجۀ هند و پاکستان

وزرای خارجۀ هند و پاکستان گفتگو های یکروزۀ خود در اسلام آباد را که مدت ها بود انتظار آن کشیده میشد به پایان رساندند. این نشست بدون اعلام هیچگونه اقدام ملموس در زمینۀ ایجاد اعتماد میان دو کشور که بعد از حملات دهشت افگنی بر ممبی به کلی از میان رفت، پایان میابد.

شاه محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان و اس ایم کریشنا همتای هندی وی طی کنفرانس مشترک خبریی که بعد از نشست شان برگذار نمودند، این مذاکرات را سودمند، سازنده و مثبت خوانده گفتند، آنها توافق نموده اند تا نشست های بیشتری را در آینده نیز برگزار نمایند.

اما هر دو وزیر قادرنبودند تا پیشرفت عمدۀ را گزارش دهند که حاکی از ترمیم اعتماد منکسرۀ باشد که شکست آن از حملات دهشت افگنی نوامبر 2008 بر ممبی ناشی میگردد.

با آن هم اس ام کریشنا، وزیر خارجۀ هند گفت، پاکستان وعده سپرده است، در رابطه به این حمله پیگیری های جدیدی نماید تا باشد که متهمین آن به عدالت کشانده شوند.

وی علاوه نمود "اگر پاکستان بتواند در آشکار ساختن این توطئه همکاری نماید و اگر آن کشور بتواند در تعقیب عاملین حملات بر ممبای تلاش به خرچ دهد، اتفاقاً که این در ذات خود میتواند بزرگترین اقدام عملی جهت ایجاد اعتماد باشد."

قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان یکبار دیگر تصریح ورزید که کشور کلیه تلاش های ممکن را بکار خواهد بست تا هند را در پیگیری حملات ممبای کمک نموده باشد. او گفت که مقامات هفت مظنون تندرو را در ارتباط به این قضیه بازداشت و به محکمه کشانده است، اما پاکستان برای پیگرد متهمین به شواهد بیشتری از سوی هند نیاز دارد.

وزیر خارجۀ پاکستان گفت "طرزالعمل های مشخصی وجود دارد که باید روی دست گرفته شوند، ثانیاً طوریکه شما نیز میدانید، پاکستان نیز مانند هند، از نظر عدلی مستقل میباشد و ما باید به آن احترام بگزاریم."

یک روز قبل از ملاقات میان دو وزیر خارجه، یک مقام ارشد هندی در دهلی جدید، طی یک بیانیۀ چاپی، ادارۀ استخبارات پاکستان یا ISI را متهم به هماهنگی و ترتیب و تنظیم حملات ممبای نمود.

قریشی وزیر خارجۀ پاکستان، این ادعا را رد نموده و آنرا برای روند صلح میان اسلام آباد و دهلی جدید، غیر مؤثر خواند.

او گفت که "بیانیۀ مطبوعاتی وزارت داخلۀ هند را که شامگاه روز برگزاری گفتگو ها به نشر رسید، ما مورد بحث قرار دادیم و هر دو به این نظر هستیم که آن یک عمل غیر ضروری بوده است."

کریشنا وزیر خارجۀ هند طی این کنفرانس خبری ادعا هایی را رد نمود که گویا کشور وی در تحریک شورشگرایی های جدایی طلبان در مناطق جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان دست دارد. در عوض، او ادعا نمود که افزایش خشونت ها در کشمیر تحت کنترول هند، به علت افزایش 40 درصدی نفوذ تندروان اسلامی است که از بخش تحت کنترول پاکستان، وارد بخش هندی میگردند.

وزیر خارجۀ هند علاوه نمود که"نفوذ تندروان به گونۀ طراحی شده است تا سبب ایجاد بی ثباتی و نا آرامی در بخش هندی این منطقه شود. ما مطمئناً نفوذ تندروان را مد نظر داشته و در آینده نیز خواهیم داشت، ما با روش های مختص به خود تلاش میورزیم تا هرگونه اقدام غرض بی ثباتی منطقه را خنثی سازیم."

اما وزیر خارجۀ پاکستان فوراً ادعا های این مقام هندی را رد نموده گفت " نکتۀ اخیر اینکه نفوذ نمودن در سیاست حکومت پاکستان یا کدام ادارۀ استخباراتی پاکستانی شامل نیست. اگر کسانی باشند که مرز میان دو منطقه را عبور نموده باشند، با آن به گونۀ جدی برخورد نمایید و پاکستان در این زمینه همکاری خواهد کرد."

هند و پاکستان هر یکی ادعای مالکیت کشمیر را داشته و بالای این منطقۀ مورد مناقشه سه بار با هم درگیر جنگ شده اند.

ناظرین منطقوی میگویند که کنفرانس مشترک خبری این دو وزیر علامت آشکار تمایل هند و پاکستان برای حل مناقشات عمده میان دو کشور میباشد.

XS
SM
MD
LG