لینک های دسترسی

قتل یک سرباز هندی در کشمیر


قتل یک سرباز هندی در کشمیر

هند ، پاکستان را به تخطی از توافق آتش بس در کشمیر، بعد از آن متهم نمود که یک سربازهندی طی آتش باری از سوی پاکستان در منطقۀ همالیایی مورد منازعه ، به قتل رسید.

بیپ لاپ ناتهـ سخنگوی اردوی هند بروز دوشنبه گفت، عساکر پاکستانی با استفاده از ماشیندار و راکت به یک پوستۀ نظامی در پونچ سکتور جنوبی آتش گشودند.

ناتهـ گفت، عساکر هندی در حادثۀ روز یک شنبه به آتش باری متقابل نپرداختند. او گفت، شکایت این حادثه را با همتایان پاکستانی خویش در میان خواهند گذاشت.

هند و پاکستان دو بار روی مضعلۀ کشمیر جنگیده اند.

کشمیر میان هر دو کشور تقسیم شده است، ولی هردوی آن ادعا دارند که آن منطقه مربوط به آنهاست.

جدایی طلبان مسلمان از سال 1989 بدینسو برای آزادی خویش از هند و یا هم یکجا شدن با پاکستان میجنگند. جنگ کشمیر حد اقل 60 هزار کشته برجا گذاشته است.

XS
SM
MD
LG