لینک های دسترسی

Breaking News

پرخاشگری میان هند و پاکستان اوج گرفته است


نظامیان هند میگویند که امروز در نتیجۀ گلوله باری های نیروهای پاکستانی، حد اقل هفت نفر کشته شده اند

خشونت ها میان هند و پاکستان در منطقۀ کشمیر، شدت گرفته و تنها در چند روز اخیر، حد اقل نوزده نفر در هردو طرف کشته شده اند.

مقامات نظامی هند گفته اند که در نتیجۀ گلوله باری های امروز قوای پاکستان بر ساحۀ رام گر در جمووکشمیر، به شمول دو کودک پنج نفر کشته شده اند.

در عین حال مقامات محلی در کشمیر تحت ادارۀ هند گفته اند که در نتیجۀ تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان، دو زن در منطقۀ رجوری کشته و نه تن دیگر زخمی شده اند.

به گفتۀ پاون کوتوال یک تن از مقامات ملکی در کشمیر تحت ادارۀ هند، در طول چند هفتۀ اخیر، صدها تن از باشندگان مناطق که در امتداد سرحد میان دو کشمیر موقعیت دارند، به مکان های مصؤن انتقال داده شده و در خانه های امن حکومتی به سر میبرند.

از سوی دیگر مقامات پاکستانی می گویند که به روز دوشنبه، در نتیجۀ تبادلۀ گلوله باری ها در ساحۀ نکیال کشمیر، حد اقل چهار نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

اردوی هند ادعا دارد که دیروز یک سرباز و یک غیرنظامی آن کشور در ساحۀ رَجوری جان باختند.

پس از حمله بر یک قرارگاۀ نظامی هند در کشمیر تحت ادارۀ آن کشور که در نتیجۀ آن ١٩ سرباز هندی کشته شد، تنش میان هند و پاکستان افزایش یافته است.

در سلسلۀ تنش ها میان هند و پاکستان در امتداد خط کنترول در کشمیر، هردو قدرت اتمی، ادعا های یکدیگر را در رابطه با چگونگی وقایع اخیر، تکذیب می کنند.

XS
SM
MD
LG