لینک های دسترسی

آله ثبت از طیاره سقوط یافته هندی پیدا شد


محققین در جنوب هند آله ثبت معلومات پرواز را بروز یکشنبه از محل سقوط طیاره هندی پیدا کرده اند. از اثر سقوط طیاره بوینگ ۷۳۷ بروز شنبه، ۸ نفر نجات یافت، ولی ۱۵۸ نفر دیگر هلاک گردیدند.

آله ثبت برای کسب معلومات در مورد وقوع حادثه سقوط طیاره یی اندیا اکسپرس که در موقع نشست از خط منحرف گردیده و منفجر شد، نهایت مهم است.

روزنامه تایمز هند گزارش میدهد که اداره ملی مصونیت ترانسپورت امریکا، به تقاضایی حکومت هند، محققینی را به هند میفرستد. شرکت بوینگ نیز گروهی از محققین را به هند میفرستد.

XS
SM
MD
LG