لینک های دسترسی

احتجاجات ضد فساد اداری در هند


احتجاجات ضد فساد اداری در هند

پولیس هند در حالی با احتجاج کنندگان در خارج عمارت پارلمان در دهلی جدید برخورد نمود که آنها علیه سلسله اتهامات افتضاح، دست به مظاهره زده بودند.

حزب بر سر اقتدار کانگرس متعاقب سلسله اتهامات فساد اداری تحت فشار جدی قرار گرفته است. عمده ترین اتهامات در بازی های کشور های مشترک المنافع و سکتور مخابرات می باشد.

یک نظر پرسی منتشرۀ روز سه شنبه دریافته است که دو بر سوم هندی ها حکومت فعلی را مفسد می دانند.

نظر پرسی همچنان یافته است که اکثریت هندی ها مأمورین حکومتی و مقامات منتخب را فاسد عنوان می کنند.

XS
SM
MD
LG