لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات ضد فساد اداری در هند


احتجاجات ضد فساد اداری در هند

پولیس هند در حالی با احتجاج کنندگان در خارج عمارت پارلمان در دهلی جدید برخورد نمود که آنها علیه سلسله اتهامات افتضاح، دست به مظاهره زده بودند.

حزب بر سر اقتدار کانگرس متعاقب سلسله اتهامات فساد اداری تحت فشار جدی قرار گرفته است. عمده ترین اتهامات در بازی های کشور های مشترک المنافع و سکتور مخابرات می باشد.

یک نظر پرسی منتشرۀ روز سه شنبه دریافته است که دو بر سوم هندی ها حکومت فعلی را مفسد می دانند.

نظر پرسی همچنان یافته است که اکثریت هندی ها مأمورین حکومتی و مقامات منتخب را فاسد عنوان می کنند.

XS
SM
MD
LG