لینک های دسترسی

Breaking News

موقعیت کاوشگر هندی بر سطح کرۀ ماه تشخیص شد


ادارۀ فضایی هند می‌گوید که موقعیت کاوشگر ماه را که گمان می‌رفت ناپدید شده باشد، مشخص ساخته است.

رسانه های هندی گزارش داده اند که این کاوشگر هیچ گونه صدمه ندیده است و گمان می‌رود به آرامی به سطح کرۀ ماه فرود آمده باشد.

اما ادارۀ فضایی هند گفت که وضعیت کاوشگر عادی نیست و به یک جانب میلان دارد.

ارتباط کاوشگر ویکرام به روز شنبه هفتم سپتمبر (۱۶ سنبله) در ارتفاع دو کیلومتری سطح ماه با زمین قطع شد و ادارۀ فضایی هند هنوز هم تلاش دارد ارتباط با این کاوشگر ۱۴۱ میلیون دالری را بر قرار کند.

اگر نشست این کاوشگر هندی به گونه درست صورت گرفته باشد، هند پس از امریکا، روسیه و چین، چهارمین کشور در جهان است که توانسته سفینه اش را موفقانه در سطح ماه نشست دهد.

XS
SM
MD
LG