لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراض جوانان در هند علیه آزمایش بکارت عروس ها


گروهی از جوانان مربوط قبیله ای در هند، کمپاینی را بر ضد رسم و رواج ناپسند آزمایش بکارت دختران نوعروس آغاز کرده اند.

اعضای قبیلۀ کوچی موسوم به کنجربات، که در چندین ایالت هند از جمله مهاراشترا پراگنده اند، هنوز هم در شب زفاف فرزندان شان به خصوصی ترین وجه بر عروس آزمایش ها انجام داده و میخواهند مطمین شوند که او باکره بوده است.

پیش از آن که پسر و دختر در شب زفاف باهم تنها شوند، زنان خانواده عروس را معاینه میکنند تا کدام زخمی در بدن نداشته باشند و خون آن، با خون ناشی از پارگی پردۀ بکارت اشتباه گرفته نشود. سپس به داماد اجازه داده میشود که با عروس خود خلوت کند و حین مجامعت آنان، بزرگان در پشت در انتظار می کشند تا داماد بیرون آمده و برای آنان بگوید که عروس اش باکره بود یا خیر.

با آن که از نگاه طبابت، خونریزی در هنگام مجامعت را نمیتوان دلیل محکمی برای باکره بودن و یا نبودن خواند، اما در قبیلۀ کنجربات، همانند اکثر جوامع سنتی، خونریزی در شب زفاف یگانه دلیل قاطع باکره گی است و در عدم آن، دختر بداخلاق و غیرباکره دانسته میشود.

زنان جوانی که در این آزمایش غیرعلمی ناکام می مانند، از نظر اقارب می افتد و حتی از جامعه اش طرد میشود. گرچه قانون در ایالت مهاراشترای هند، اینگونه فیصله های شورا های محلی را منع قرار داده، اما به فیصلۀ این شورا ها از سوی مردم، و حتی داکتران در محل، احترام گذاشته میشود.

آغاز اعتراض ها

نندنی یاداو، یک فعال حقوق مدنی، میگوید که حصول اطمینان از بکارت عروس در شب زفاف او، یک رسم پذیرفته در برخی از جوامع بوده و حتی زنان نیز آن را کدام مشکل نمی پندارند. با اینهم، خانم یاداو میگوید اکنون بیشتر مردان جوان در برابر این رسم ناپسند، لب به اعتراض گشوده اند.

ویویک تامایچیکر یکی از این جوانان است. او که امسال برای عروسی اش آمادگی می گرفت، در عوض آن که نگران خوار و بار جشن عروسی خود باشد، بیشتر به آزمایش بکارت همسرش می اندیشید که قرار بود بزرگان خانواده اش آن را انجام دهند. از همینجا، ویویکِ ۲۸ ساله، کمپاین ضد آزمایش بکارت را آغاز کرد.

خانواده اش به او و همسرش گفت که اگر از رسم آزمایش بکارت سرباز زنند، طرد جامعه خواهند شد. ویویک به بنیاد تامسن رویترز گفت: "من حس کردم که فشار از این ناحیه در اجتماع شدید است، و تصمیم گرفتم که علناً بر ضد آن سخن بزنم.»

این جوان هندی میگوید پیام اش هر روز هواخواهان بیشتری می یابد و به گوش افراد بیشتری میرسد. به گفتۀ ویویک، گروه تبلیغاتی او که در ماه دسمبر گذشته فعالیت را آغاز کرد، نخست متشکل از شش نفر بود، اما اکنون شمار اعضای آن به حدود ۶۰ نفر میرسد.

علاوه بر این، نهاد های دیگری نیز وجود دارند که از سوی زنان به پیش برده میشود و رسالت آن، مبارزه علیه خرافات و جلوگیری از معاینات باکره گی عروس ها در شب های زفاف آنان است.

داکتران میگویند افزون بر این که خونریزی در مجامعت را نمیتوان دلیل قطعی باکره گی خواند، تمرکز بزرگان بر این مسئله، و آن هم در شب زفاف، بر روحیۀ زنان تأثیرات ناگواری برجا گذاشته میتواند.

XS
SM
MD
LG