لینک های دسترسی

یک عسکر هندی چهار نفر را در واحد خود بقتل رسانید


آرشیف: عسکر هندوستانی در کشمیر تحت ادارۀ هند

اردوی هند میگوید یک عسکر آن قوا بر نیرو های هندی در منطقه کشمیر تحت کنترول آنکشور گلوله باری نموده چهار عسکر را هلاک و یک تن دیگر را مجروح نموده است.

یک سخنگوی اردوی هند گفت این عسکر به روز پنجشنبه بعد از گلوله باری درآن شهر که در ۴۵ کیلومتری سیرینگر موقعییت دارد ، دستگیر گردید.

قبلاً هم حوادثی مشابه که اردو در آن شامل بود در کشمیر اتفاق افتاده بود .

کشمیر میان هند و پاکستان منقسم شده است و هر دو کشور ادعای مالکیت آنرا دارند.

مسلمانان جدایی طلب در کشمیر تحت کنترول هند از سال ۱۹۸۹ تا به حال برای استقلال خود می جنگند.

تا کنون بیشتر از ۶۰ هزار نفر در این جنگها کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG