لینک های دسترسی

کشف خزانۀ بزرگ در هند


کشف خزانۀ بزرگ در هند

مقامات هندی یک گنجینۀ پنهان شده را دریک معبد در جنوب آن کشور یافت نموده اند که ارزش آن به میلیارد ها دالر بالغ می گردد.

الماس، زمرد، سکه های طلا، نقره و مجسمه های کوچک در این گنجینۀ زیر زمینی یافت شده که مربوط به عبادتگاه شاهی " تراوانکور" در ایالت کارلا می باشد.

بعد از نشر این خبر به روز شنبه، صدها پولیس مسلح به اطراف این معبد مربوط به قرن شانزدهم مستقر گردیده و سیستم های کشاف در دروازۀ ورودی آن نصب شد.

مقامات ایالتی می گویند، این گنجینه تخمیناً ۲.۱۱ میلیارد دالر ارزش دارد.

XS
SM
MD
LG