لینک های دسترسی

Breaking News

موافقت نامه یک میلیارد و دوصد میلیون دلاری هند و ازبکستان


موافقت نامه یک میلیارد و دوصد میلیون دلاری هند و ازبکستان

اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان طی سفر رسمی چهار روزه به هند که با استقبال گرم مقامات هندی روبرو گردید، ده ها موافقتنامۀ اقتصادی و همکاری های دو جانبه را به امضا رساند.

اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان و من موهن سنگه صدر اعظم هند به روز چهار شنبه چندین معاملۀ به شمول تفحصات نفت و گاز و منرال ها را در دهلی جدید به امضا رساندند.

هر دو رهبر طیفی از همکاری های دو جانبه را به ارزیابی گرفته و در مورد مسایل مهم منطقوی و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. تقویت همکاری های دو کشور در چوکات سازمان همکاری های شانگهای یکی دیگر از بحث های مهم طرفین بود.

آقای کریموف در حاشیۀ این رویداد طی صحبت با رسانه ها گفت، این دیدار ابتدا به تقویت روابط اقتصادی ازبکستان با هند تمرکز خواهد داشت.

اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان
اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان

کریموف "در خصوص تدابیر و اهداف این دیدار، هم من به صفت رئیس جمهور ازبکستان و هم جانب هندی، روی یک سلسله همکاری های قابل ملاحظه در عرصه های مختلف به ویژه مشارکت دو جانبۀ اقتصادی آمادگی گرفته ایم. زمانی که ما در مورد قرار داد های اقتصادی حرف میزنیم، منظور ما قرار داد هایی است که به ارزش دو میلیارد و دو صد میلیون دالر بین هر دو کشور به امضا میرسد."

آقایان سنگه و کریموف تمام انواع و فهوای دهشت افگنی را محکوم نمودند. شایان ذکر است که هر دو کشور با تشکیل یک گروه کاری هندو ازبک سرگرم کار و مشاورت در خصوص مبارزه با دهشت افگنی می باشند.

بر اساس گزارش رویترز، هر دو رهبر بحث مفصلی در مورد وضعیت افغانستان داشته و اهمیت تامین فوری صلح و ثبات در آن کشور را برجسته ساختند.

بخش دیگری از موافقتنامه ها در عرصه های تکنالوژی معلوماتی، دوا سازی، معیاری سازی، تشبثات کوچک و متوسط، تفحصات نفت و گاز، علوم و تکنالوژی، نساجی، بانکداری و سیاحت به امضا رسید.

رئیس جمهور ازبکستان همچنان حمایت خویش را از اعطای کرسی دایمی شورای امنیت به هند ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG