لینک های دسترسی

Breaking News

اولین مصاحبه پسر همراه با دختر قربانی تجاوز گروهی در هند


پسر همراه دختر جوان هندی، که قربانی تجاوز جنسی گروهی درماه گذشته شد، برای اولین بار پس از جان باختن آن دختر هندی در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد که چگونه به وی و دوستش حمله صورت گرفت.

این مرد جوان، که به خاطر حساس بودن قضیه، اسمش افشأ نگردید، گفت حمله بر وی و دوستش در داخل موتر سرویس مدت دو نیم ساعت دوام کرد.

وی گفت: "درنهایت، حمله کننده گان ما را از موتر سرویس بیرون انداختند و می خواستند ما را زیر موتر کنند. ما برهنه بودیم. کسانی که از جاده عبور می کردند با بی بی اعتنایی از کنار ما می گذشتند و پولیس هم قبل از اینکه به کمک ما بشتابد مدت بیست دقیقه روی این موضوع جر و بحث داشتند که این قضیه مربوط کدام حوزه پولیس می گردد."

این مرد، که پایش در این حادثه شکسته است، به شبکه تلویزیونی "زی تی وی" هند گفت حمله کننده گان به گفته وی برای آنها "دام گذاشته بودند."

وی می گوید پس از دیدن یک فلم هندی در یک فروشگاه معتبر دهلی جدید می خواستند یک تکسی(ریگشا) کرایه کنند ولی برای شان میسر نشد. بلاخره یک نفر حاضر شد تا آنها را به یک ایستگاه موتر سرویس برساند. این مرد جوان می گوید که آنها( او و دختر قربانی تجاوز جنسی) سوار یک سرویس شخصی شدند که در آن شش حمله کننده موجود بود. وی می گوید به مجرد داخل شدن به موتر سرویس، آنها احساس نمودند که اوضاع خوب نیست.

این مرد جوان می گوید، او باور دارد که این بار اول نیست که حمله کنندگان چنین عمل را انجام داده اند.

وی می گوید در جریان حمله کوشیدند که بالمقابل بجنگند و از خود دفاع کنند، ولی حمله کننده گان با استفاده از یک میله آهنی به آنها حمله کردند.

او گفت: "ما چیغ زدیم داد و فریاد کردیم. کوشش کردیم صدای ما به بیرون برسد. مگر آنها چراغ سرویس را خاموش کردند. دوستم(دخترقربانی) حتی خواست با تماس گرفتن به شماره 100(شماره پولیس دهلی) پولیس را اطلاع دهد اما حمله کننده گان تیلفون دستی او را از نزدش گرفتند و وی را به کرسی عقبی سرویس بردند و به او تجاوز کردند."

حمله کننده گان بعداً لباس های این دو تن را از تن شان بیرون کرده و در حالیکه خونریزی داشتند، آنها را به زیر یک پل پرتاب کردند.

واکنش بطی پولیس

این پسر جوان می گوید که توجه فوری به وضعیت صحی اش صورت نگرفت. او می گوید که پولیس وی را برای مدت چهار روز در حوزه پولیس نگهداشت تا آنها را در قسمت تحقیقات کمک کند.

او می گوید به دیدن دوست دخترش در شفاخانه رفت و برایش گفت که حمله کننده گان دستگیر شده اند، و به او وعده سپرد که انتقامش را می گیرد.

این دختر ۲۳ ساله اواخر هفته قبل در اثر جراحات شدید داخلی در شفاخانه جان باخت.

در هند، جائی که قضایای محاکم برای سالها نادیده گرفته می شود، حکومت به روز چهارشنبه محکمۀ خاصی را ایجاد کرد تا به قضایای خشونت علیه زنان به سرعت رسیدگی شود. به همین دلیل، اتهامات قتل و تجاوز علیه پنج حمله کننده این قضیه درج گردید.

سارنوالان تقاضای حکم اعدام را در صورت ثبوت جرم آنها کرده اند. نفر ششم زیر سن قانونی است که به اساس قوانین هند محکوم به اعدام شده نمی تواند.
XS
SM
MD
LG