لینک های دسترسی

تحقیقات هند برای ردیابی عاملین بم گذاری در یک محکمه


تحقیقات هند برای ردیابی عاملین بم گذاری در یک محکمه

پولیس هند می گوید که سه تن را به هدف تحقیق درخصوص حمله بمی که روز گذشته در بیرون از یک محکمه در دهلی جدید به وقوع پیوست و منجر به کشته شدن ١٢ نفر گردید، بازداشت کرده است.

پولیس همچنان درمورد ایمیلی تحقیق می کند که مسوولیت این بم گذاری را ادعا کرده و مالک انترنت کلپ و دو تن از کارکنان آن را در کشمیر تحت اداره هند بازداشت نموده است.

به دنبال انفجار روز چهارشنبه ، مسوولین ایمیلی را که به گروه حرکت الجهاد الاسلامی نسبت داده می شود، دریافت کرده اند که از همین انترنت کلپ فرستاده شده بود.

این ایمیل هشدار داده است که حملات مشابه بالای سایر محاکم هند تا زمانی انجام می شود که حکم اعدام بالای شخصی که در ارتباط به حمله سال ٢۰۰١بر پارلمان صورت گرفته بود، لغو شود.

ضمنا به روز پنجشنبه گروه دهشت افگن داخلی هند موسوم به مجاهدین هند با فرستادن یک ایمیل جداگانه به خبرگزاری ها، ادعای مسوولیت کرده است.

XS
SM
MD
LG