لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش مودی برای "بازار بدون پول نقد" در هند


صدراعظم هند در هشتم ماه نوامبر، بانک نوت های ۵۰۰ و هزار روپیگی را ممنوع کرد و هدف آنرا، مبارزه بر ضد فساد اداری اعلام کرد.

نرندرا مودی، صدراعظم هند، از تجاران و کسبه کاران خواسته است تا در پرداخت معاملات مالی شان از شیوه های دیجیتالی استفاده کنند.

این تقاضای صدراعظم هند پس از آن صورت می گیرد که اخیراً بانک نوت های ۵۰۰ و هزار روپیگی هندی ممنوع اعلام شد، اقدامی که تا حدی موجب کمبود پول فزیکی در هند شده است.

آقای مودی روز یکشنبه گفت، ادارۀ وی درک می کند که میلیون ها هندی به دلیل ممنوعیت ۵۰۰ و هزار روپیگی متاثر شده اند، اما از اقدام حکومت برای دیجیتالی ساختن معاملات مالی، دفاع کرد.

حکومت هند به تازگی بانک نوت های ۵۰۰ و هزار روپیگی را ممنوع اعلام کرد و هدف آنرا را مبارزه بر ضد فساد اداری عنوان کرد.

آقای مودی گفت که حال برای "خواهران و برادران ما" فرصت مهیا شده تا با جهان دیجیتالی یکجا شوند. مودی به صورت مشخص از مردم خواست تا از بانکدار تیلفون های همراه و ماشین کارت های اعتباری استفاده کنند.

آقای مودی همچنین گفت که جامعۀ که در آن پول نقد وجود نداشته باشد، نا ممکن است، اما از مردم کشورش خواست تا هند را به سمت جامعۀ سوق بدهند تا استفاده از پول نقد فزیکی، به حد اقل برسد.

در حال حاضر، بیش از نود در صد خرید مشتریان در هند، با پول نقد صورت می گیرد. اما در سال های اخیر، افزایش تیلفون های هوشمند همراه و کاهش قیمت آن، موجب شد تا شماری از مردم آن کشور، خریداری های شان را از طریق پرداخت دیجیتالی انجام بدهند. اما تعداد این افراد هنور بسیار اندک است.

آقای مودی همچنین از جوانان کشورش که با تکنولوژی آشنایی دارند خواست تا اندک وقت خود را صرف آموزش سایر افرادی کنند که با پرداخت از طریق کانال های دیجیتالی، آشنایی ندارند.

XS
SM
MD
LG