لینک های دسترسی

هلاکت ۹۸ تن از اثر حادثۀ خط آهن در هند


کارمندان نجات در شرق هند، بروز شنبه عملیات جستجو برای یافتن قربانیان حادثۀ قطار آهن را از سرگرفتند، شورشیان مظنون ماوئیست مسوول این حادثه خوانده شده اند. آمار تلفات تا کنون به ۹۸ تن رسیده و ۲۰۰ تن دیگر مجروح میباشند.

مقامات میگویند، به نظر میرسد که با نزدیک شدن تیم های جستجو در داخل واگون های در هم کوبیده شده، شمار تلفات بیشتر بلند برود.

قطار سریع السیر بروز جمعه در حالیکه از شهر کلکته به صوب مُمبای در حرکت بود، دچار سانحه گردید.

مقامات میگویند، 13 واگون قطار از خط آهن منحرف گردیده و با قطار دیگری که از جهت مخالف در حرکت بود، تصادم نمود. تصادم در نزدیکی شهرک ساردیها واقع در ایالت بنگال غربی رخداد که پناهگاه ماویست ها میباشد.

مقامات قطار آهن بروز شنبه گفتند، تا اطلاعیۀ بعدی، خدمات شبانۀ قطار آهن در ساحات تحت تاثیر ماوئیست ها به تعلیق در خواهد آمد.

XS
SM
MD
LG