لینک های دسترسی

Breaking News

تغییرات جدی در کابینۀ اندونیزیا


تغییرات جدی در کابینۀ اندونیزیا

رئیس جمهور یودهویونو هدف تبدیلی دوازده وزیر از جمله سی و چهار وزیر کابینه را، بهبودی طرز کار و مؤثریت حکومت اش عنوان کرده است. وی تاکید کرد که انتخاب وزرای جدید در مشوره با رهبران سیاسی سایر احزاب صورت گرفته است.

وی می گوید ایجاد تغیرات در کابینه، سیستماتیک، مسؤولانه و با پلان درست بود، و چندین عامل در آن مد نظر گرفته شده بود.

مفسرین می گویند که سیاست نیز در این تغیرات نقش داشته است. رئیس جمهور یودهو یونو در سال ۲۰۰۹ با کسب بیشتر از شصت فیصد آرا برنده شد، اما حزب دموکرات وی اداره تنها بیست و پنج فیصد پارلمان را به عهده داشت. برای کسب اکثریت در آنجا، رئیس جمهور از احزاب مخالف دعوت کرد تا با وی ائتلاف کنند و او برایشان کرسی های پارلمان را سپرد.

ویمار ویتولار، مفسر سیاسی می گوید به خاطر این ترکیب، رئیس جمهور اعضای احزاب مخالف را در کابینه مقرر کرد، کسانیکه برای کم اهمیت جلوه دادن اجندای وی کوشیدند.

مردمی که کرسی های کابینه را برای مقاصد سیاسی استفاده می کنند. کسانیکه پالیسی های حکومت را برای منفعت حزب خود خدشه دار می سازند، و کسانی که اصلا‌ً کار نمی کنند. بناً همان طوریکه من می بینم یک عده از این وزرا یا مؤثر نبودند، یا صادق نبودند، و اجندای پنهانی خود را داشتند.

سطح محبوبیت رئیس جمهور یودهو یونو از شصت فیصد در سال ۲۰۰۹ به چهل و هفت فیصد پایان آمده است.

مفسرین می گویند با وجود ایجاد تغیرات در کابینه، مخالفت های سیاسی ادامه خواهد یافت که این امر می تواند مانع اقدامات جدی قانونی شود.

XS
SM
MD
LG