لینک های دسترسی

حملات مخالفان ارادۀ ما را ضعیف نمی سازد - برمک


ویس احمد برمک، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان کشته شدن کارمندان آن وزارت را در ولایت فاریاب به دشمنان مردم افغانستان نسبت داد.

ویس احمد برمک گفت که چنین حملات هرچند تاثیر منفی بر روحیۀ سایر کارمندان برجا می گذارد، اما نمی تواند اراده و انگیزۀ آنان را برای انکشاف کشور شان تضعیف کند.

آقای برمک در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا خواستار همکاری مردم برای تامین امنیت کارمندان ملکی شد و نیز مخالفان مسلح را ترغیب کرد تا از هدف قراردادن آنان خودداری کنند.

شرح بیشتر این گفتگو را در اینجا بشنوید.

XS
SM
MD
LG