لینک های دسترسی

ځاځی: حکومت در تاخیر روند تایید وزیران کابینه مقصر است


اسناد ترک تابعیت سه نامزد وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی از سوی مسؤولین در ولسی جرگه تأیید نشد. عبدالقادر ځاځی وطندوست رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که مقصر اصلی در طولانی شدن روند تأییدی نامزد وزیران، حکومت وحدت ملی است.

XS
SM
MD
LG