لینک های دسترسی

حزب التحریر یک گروه تروریستی


جاوید فیصل

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان می گوید که حزب التحریر در افغانستان فعالیت های تروریستی زیاد دارد.

عبدالله عبدالله روز دوشنبه پیش از جلسه شورای وزیران به خبرنگاران گفت که حزب التحریر که فعالیت هایش را در محیط اکادمیک، در سطح اجتماع و در بین جوانان ادامه داده است یکی از شاخه های غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که مردم بخصوص جوانان را برای پیوستن به گروه های تروریستی تشویق می کند.

به مصاحبه همکارم هاشم حبیب زاده با جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه أفغانستان، توجه کنید.

XS
SM
MD
LG