لینک های دسترسی

Breaking News

کمک جاپان به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان


سازمان بین المللی برای مهاجرین یا IOM امروز جمعه اعلام داشت که جاپان تعهد کرده است تا جهت امداد به مهاجرین، قربانیان قاچاق، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان مهاجرین در سال 2012، مبلغ بیست و شش اعشاریه هفت میلیون دالر امریکایی را با این سازمان کمک کند.

مبالغ کمک شدۀ جاپان، به کشور های همچو افغانستان، ساحل عاج، جیبوتی، گانا، کینیا، رواندا و سومالیا سرازیر خواهد شد.

همچنان با حکومات در قسمت رسیدگی به مردم بیجاشده از سبب آفات انسانی و طبیعی نیز کمک خواهد شد.

تنها در افغانستان، ده میلیون دالر از بودجۀ سازمان بین المللی برای مهاجرین یا آی او ام، به مهاجرین برگشته از ایران و قربانیان قاچاق انسان ها اختصاص خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG